Tarımsal Danışmanlık

ÜRETİM DANIŞMANLIĞI

Önemli olan sürdürülebilir, kaliteli, yüksek verimli ve karlı bir üretim yapmaktır. Bunun için de sorumluluğun bilincinde, üretimin planlamasında, bitki sağlığı ve besleme konularında teknik takip ve destek hizmeti ile her zaman ve şartta yanınızdayız

YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Günümüzde zaman ve paranın herkes için değeri tartışılmaz. Biz de her ikisinin kaybını azaltmak amacıyla; yatırımın planlama aşamasından itibaren ;

 • Fizibilite hazırlama ve sunma,
 • Şartname hazırlama ve teklif toplama,
 • Teşvikler ve krediler için destek,
 • Seranın kurulumunda ve faal olması sürecinde takip ve destek veriyoruz.

ROJELENDİRME

Topraksız tarım konusunda yatırım yapmayı düşünülen ülke,bölge,şehir belirlendikten sonra  uygun olan sera modelinin seçilmesi ile birlikte öncelikle fizibilite hazırlanır. Sonrasında sürdürülebilir , karlı ve en verimli olacak şekilde yatırımın planlanması aşamasına geçilir. Yatırım maliyetlerini düşürebilmek adına mevcut sistemde var olan teşviklerden faydalanılarak  en uygun yatırım seçenekleri değerlendirilir.

 • Sera üretim planlanması ,
 • Üretim maliyeti ve bütçeleme işlemleri,
 • Ürün miktarının haftalık planlanması,
 • Üretimden sorumlu mühendislerinin eğitimi,
 • Üretimde kalıntı kontrolünün planlamasının yapılması,
 • Üretim süresince bitki besleme ve fizyolojisi verilerini değerlendirmek,
 • Ürün katma değerini artırmak ve pazarlama konusunda destek sağlanması,
 • Seranın özelliklerine göre iklimlendirme ve sulama otomasyon stratejilerinin belirlenmesi
 • Biyolojik mücadele dahil profesyonel bitki koruma stratejileri
 • İhracat organizasyonuna uygun hasat stratejileri
 • Üretimde yıllık kalite standardizasyonu uygulaması
 • Özel bitki besleme teknikleri  uygulaması

Projenin başındaki ve sonrasındaki her aşamasında yanınızdayız.